Horoskop celtycki

Druidzi, dzięki licznym filmom i książkom fantastycznym, kojarzą nam się niemal wyłącznie z czarnoksiężnikami, którzy potrafili rzucać różnorodne czary i świetne radzili sobie w walce ze złem. Niewiele osób jednak wie o tym, że druidzi tak naprawdę byli po prostu kapłanami, a także uczonymi i badaczami.

Druidzi byli starożytnymi celtyckimi kapłanami. Droga ich „kariery” była jednak bardzo długotrwała i żmudna. Aby osiągnąć pierwszy stopień wtajemniczenia, kandydat na druida musiał spędzić dwadzieścia lat (!) w całkowitym odosobnieniu, pożytkując ten czas jedynie na kontemplację i medytację w jakiejś głuchej, rozległej puszczy. Jeżeli udało się takiemu adeptowi przejść przez kilka kolejnych stopni wtajemniczenia, miał szansę nawet na zostanie przywódcą, kapłanem zwierzchnim swojego zrzeszenia. Taka władza kończyła się wraz ze śmiercią religijnego lidera. Kolejny przywódca, który zastępował go w pełnieniu wszelkich obowiązków, był demokratycznie wybierany przez całe druidzkie zgromadzenie. Celtowie zwykle wybierali spośród siebie tego, którego uważali za najgodniejszego tego zaszczytu. czasami odbywały się także pojedynki na słowa między kandydatami na przywódcę.

Horoskop celtycki partnerski

Druidzi, poza tym, że byli nade wszystko kapłanami, pełnili w swoich społecznościach bardzo zaszczytne i ważkie dla całego społeczeństwa funkcje. Między innymi byli nauczycielami. Wpajali młodzieży przekonanie o nieśmiertelności duszy oraz o reinkarnacji. Znali się również na astronomii: obserwowali gwiazdy i ich ruchy. Przekazywali tradycję i wpajali innym cnoty moralne. Pełnili ponadto funkcje polityczne, sądowe i urzędowe. W celtyckich społecznościach zastępowali także lekarzy. Znali się przede wszystkim na ziołolecznictwie i za jego pomocą leczyli swoich pacjentów. W odpowiednich dniach i porach miesięcy księżycowych lub w konkretnej fazie księżyca wybierali się na poszukiwanie i zgromadzenie upragnionych medykamentów. Wierzyli, że – na przykład – jemioła leczy bezpłodność oraz zatrucia. Polecali także skamieniałe jeże morskie, zwłaszcza tym, którym zależało na szczęściu w procesach sądowych. Druidzi zajmowali się ponadto przewidywaniem przyszłych losów. Potrafili, dla przykładu, przewidzieć przyszłość na podstawie lotu ptaków lub… wnętrzności zwierząt. Byli oni również twórcami jednego z najpopularniejszych horoskopów: horoskopu celtyckiego.

Horoskop celtycki

Horoskop celtycki został stworzony przez druidów mniej więcej dwa tysiące lat temu, a zatem w początkach naszej ery. Jest on zdecydowani odmienny od tego, który został oparty na znakach zodiaku. Podstawą horoskopu Celtów było przesilenie dnia i nocy oraz ich zrównanie – a więc dni, które Celtowie uważali na święte. Każdemu odcinkowi czasu druidzi przypisywali jednego „przedstawiciela” – drzewo. Celtowie wierzyli bowiem, że każdy z nas jest inny, tak jak drzewa różnią się między sobą: mogą być skromne i okazałe; silne i subtelne itd. Stąd też horoskop celtycki zwany jest także często horoskopem drzew. Każde w drzew występuje podwójnie w tym horoskopie: przed i po przesileniu letnim. Dlatego też podział kalendarza pomiędzy poszczególne drzewa wygląda w horoskopie Celtów następująco: jabłoń patronuje urodzonym 1 stycznia oraz od 1 do 4 lipca; jodła – 2-11 stycznia oraz 5-14 lipca; wiąz – 12-21 stycznia oraz 15-25 lipca; cyprys – 22-31 stycznia oraz 26-31 lipca; cyprys – 1-3 lutego oraz 1-4 sierpnia; topola – 4-8 lutego oraz 5-13 sierpnia; cedr – 9-18 lutego oraz 14-23 sierpnia; sosna – 19-29 lutego, 24-31 sierpnia oraz 1-2 września; wierzba – 1-10 marca oraz 1-12 września; lipa – 11-20 marca oraz 13-22 września; dąb – 21 marca; oliwka – 23 września; leszczyna – 22-31 marca, 24-30 września oraz 1-3 października; jarzębina – 1-10 kwietnia oraz 4-13 października; klon – 11-20 kwietnia oraz 14-23 października; orzech – 21-30 kwietnia, 24-31 października oraz 1-11 listopada; jaśmin – 1-14 maja; kasztan – 15-24 maja oraz 12-21 listopada; jesion – 25-31 maja, 22-30 listopada, 1-3 czerwca oraz 1 grudnia; grab – 4-13 czerwca oraz 2-11 grudnia; figa – 14-23 czerwca oraz 12-21 grudnia; brzoza – 24 czerwca; buk – 22 grudnia; jabłoń – 25-30 czerwca oraz 23-31 grudnia.

Jeżeli już wiecie, jakim – zdaniem celtyckich druidów – jesteście drzewem, możecie dowiedzieć się nie tylko, co czeka Was w przyszłości. Przede wszystkim horoskop celtycki wskazuje bowiem drogę do kontemplacji oraz poznania i rozwoju samych siebie.

zamów wróżbę jak zamówić wróżbę
© 2022 - wrozby-horoskopy.pl - Pisz do mnie na e-mail: wrozka@otylia.pl / Wróżby, horoskopy i numerologia / Mapa kategorii